Stabiltrak 102

Co to jest stabiltrak?

STABILTRAK 102 jest dwuskładnikowym, dwukomponentowym systemem poliuretanowym o skróconym czasie wiązania przeznaczonym do wzmacniania szkieletów gruntowych (sklejanie podsypki, stabilizacja podtorza, zespajanie składników kamiennych i kruszyw zarówno w środowisku suchym, jak i lekko wilgotnym). Żywica charakteryzuje się małą lepkością, dobrą penetracją podłoża, krótkim czasem utwardzania oraz niską palnością.

Pobierz kartę techniczną>>

Właściwości produktu:

 • niska lepkość
 • model pracy sztywno-elastyczny
 • możliwość aplikacji w warunkach wilgotnych
 • skrócony czas wiązania
 • możliwość regulacji czasu utwardzenia
 • dobra penetracja podłoża
 • niska palność

Zastosowanie:

 • sklejanie podsypki kolejowej;
 • stabilizacja podtorza;
 • zespajanie składników kamiennych i kruszyw;
 • punktowa naprawa podtorza;

Charakterystyka komponentów:

System składa się z dwóch mało lepkich, ciekłych komponentów, aplikowanych w stosunku objętościowym 1:1, które po zmieszaniu tworzą poliuretan.

 • STABILTRAK 102 Składnik A jest mieszaniną polioli i substancji pomocniczych. W zależności od potrzeb może być barwiony na wymagany kolor.
 • STABILTRAK 102 Składnik Bjest pochodną diizocyjanianu difenylometanu.
Jednostka Metoda pomiaru Składnik A Składnik B
Kolor Wizualnie Bursztynowy* Brązowy
Gęstość w 25°C, g/cm3 PN - EN ISO 3675 1,0-1,1 1,15-1,30
Lepkość w 25°C, MPA.S PN - EN ISO 2884 150-250 150-250
Temperatura
zapłonu, °C
PN - EN ISO 22719 >200 >200


Przeciągnij w bok, żeby zobaczyć całą tabelę

*kolor do uzgodnienia

https://www.stabiltrak.pl/wp-content/uploads/2017/06/stabil-102-1-1210x295.jpg

Aplikacja

Składniki systemu mieszane są w stosunku objętościowym 1 : 1 przy użyciu dwudrożnej pompy ssąco – tłoczącej i poprzez mieszalnik statyczny i odpowiednią lancę kątową natryskiwane są na elementy nasypu. Natryskiwany nasyp powinien być suchy. Przy kontakcie z wodą (wilgocią) następuje reakcja z wodą w wyniku której STABILTRAK 102 ulega spienieniu do stopnia twardo elastycznej piany o porach zamkniętych. Cienka warstwa piany nie przeszkadza w wiązaniu tłucznia. Otwarte opakowanie po zakończeniu pobierania należy natychmiast zamknąć. Otwarte opakowanie należy zużyć w ciągu 24 godzin. Komponenty powinny mieć temperaturę od + 6 do + 30°C . Temperatura podłoża i natryskiwanego materiału nie powinna być niższa od + 6°C i wyższa od + 45°C. Proces powinno się prowadzić w temperaturze wyższej o 3°C od punktu rosy i przy względnej wilgotności powietrza poniżej 85 %. Prace powinna wykonywać wykwalifikowana kadra pracowników.

Opakowania:

 • kanistry metalowe: składnik A - 30 kg , składnik B – 36 kg
 • beczki stalowe: składnik A - 205,5 kg , składnik B – 250 kg
 • inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.

Bezpieczeństwo pracy:

Wszelkie operacje z systemem STABILTRAK 102 należy wykonywać w odzieży ochronnej, rękawicach i okularach. Unikać kontaktu składników systemu
z ciałem.

Warunki magazynowania i transportu:

Składniki systemu STABILTRAK 102 należy przechowywać w temperaturze 10 – 25°C w pomieszczeniach suchych przewietrzanych. Powyższe wymagania dotyczą również transportu.

Prawidłowo magazynowane składniki systemu zachowują trwałość przez okres 1 roku.

Wzmocnienie newralgicznych miejsc

W wyniku eksploatacji infrastruktury kolejowej dochodzi do niepożądanego przemieszczania i obsuwania tłucznia kolejowego. Najczęściej dotyczy to miejsc w strefach przejściowych pomiędzy nasypem wykonanym z tłucznia, a sztywnym podłożem obiektów inżynieryjnych, m. in. przed mostami i wiaduktami, w miejscach przejazdów i przejść przy torach, przy zwrotnicach, w okolicach krzyżownic oraz szczególnie na obciążanych łukach torów.

1. stabilizacja stref przejściowych przy obiektach inżynieryjnych

Stabilizacja tłucznia w miejscach stref przejściowych pozwala na wyeliminowanie powstawania destabilizacji podsypki szynowej spowodowanej efektem progowym podczas przejazdu taboru przez obiekty inżynieryjne. Ma znaczny wpływ na redukowanie drgań i odkształcalności warstwy podsypki kolejowej.

2. stabilizacja podbudowy kolejowej w strefie obciążenia łuku

W wyniku działania siły odśrodkowej, podczas ruchu szynowego, obciążenia na łukach są większe niż w innych miejscach. Usługa stabilizacji podsypki zabezpieczy podbudowę torów i podkłady, które narażone są na przemieszczanie.

3. zabezpieczenie podsypki podczas remontów infrastruktury kolejowej

Technologia zapewnia stabilizację podsypki narażonej na obsuwanie się w wyniku remontów i napraw sąsiednich torów, przy jednoczesnym ruchu taboru. Dzięki tej technologii unikamy konieczności mobilizacji ciężkiego sprzętu oraz długiego wyłączenia ruchu kolejowego.

https://www.stabiltrak.pl/wp-content/uploads/2017/06/stabil-101-3-1229x465.jpg

4. stabilizacja tłucznia na rozjazdach I skrzyżowaniach

Stabilizacja tłucznia w okolicach zwrotnic i krzyżownic oraz połączeń torów efektywnie zabezpieczy kruszywo przed przemieszczaniem się i znacząco obniży koszty eksploatacji.

5. sklejenie podsypki likwidacja lokalnych uszkodzeń

Miejscowe rozluźnienie podsypki można łatwo i szybko zlikwidować, decydując się na usługę stabilizacji podsypki żywicą wiążącą. Wydłuży to trwałość konstrukcji.

6. klejenie podsypki kolejowej likwidacja dzikich przejść

Zabezpiecza tzw. „dzikie przejścia“ przed ich dewastacją spowodowaną masowym, niekontrolowanym ruchem pieszych, w miejscach niedozwolonych.

Efekty zastosowania technologii

 • wzmocnienie miejsc pod rozjazdami i skrzyżowaniami torów,
 • zabezpieczenie przed podrywaniem pojedynczych kamieni podczas przejazdów z dużą prędkością,
 • zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych i awaryjnych przy torach szynowych i tunelach,
 • zabezpieczenie przed aktami wandalizmu,
 • eliminacja miejsc rozluźnienia w podsypce przy zachowaniu ciągłości w przejazdach pociągów,
 • łatwe czyszczenie przy peronach, przystankach i stacjach,
 • możliwość wykonywania prac remontowych przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości przejazdu na sąsiednim torze,
 • redukcja konieczności częstej konserwacji podsypki,
 • wydłużenie czasu eksploatacji linii kolejowej/ tramwajowej,
 • wysoki komfort podróżowania podczas szybkich prędkości.
https://www.stabiltrak.pl/wp-content/uploads/2017/06/stabil-101-4-237x270.jpg