GREBOPOX®

Co to jest GREBOPOX ®

GREBOPOX® jest bezrozpuszczalnikową, niewypełnioną, niebarwioną, dwukomponentową, reaktywną żywicą epoksydową, przeznaczoną do wzmacniania szkieletów gruntowych (sklejanie podsypki, stabilizacja podtorza, zespajanie składników kamiennych i kruszyw zarówno w środowisku suchym, jak i wilgotnym). Żywica charakteryzuje się wysoką sztywnością i wytrzymałością na ściskanie oraz niską lepkością, dobrą penetracją podłoża, możliwością regulacji czasu utwardzania, niską palnością.

Właściwości produktu:

 • bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • model pracy sztywno-elastyczny
 • możliwość aplikacji w warunkach wilgotnych
 • niska lepkość
 • regulowany czas wiązania
 • dobra penetracja podłoża
 • niska palność

GREBOPOX ®

 • Został przebadany jako system powłok zgodnie z DIN EN 13501-1 przy grubości warstwy ok. 70 mm
 • Został sklasyfikowany jako Bfl-s1 trudno zapalny (Raport Nr 2005-1858-1, raport klasyfikacyjny Nr 2005-1858-K1-1, Exova WarringtonFire, Frankfurt)
 • Został sklasyfikowany jako nieszkodliwy dla wód gruntowych przez Instytut Higieny Gelsen- kirchen (Raport K-106409-11-Bs/st)
 • Odporność na mróz i sole odladzając została zbadana przez biuro Marth ISFT, Mending (raport z badań 8307-1)

Dane techniczne

Jednostka Składnik B
Adhezja wyższa od wytrzymałości betonu
Gęstość w temp. 23°C i wilgotności względnej powietrza 50%: ok. 1,09 g/cm3
Zawartość substancji stałych 100%
Twardość w skali Shore’a D 80-86
Lepkość (25°C, V03.4) Komponent A: 550 – 850 mPas
Komponent B: 400 – 600 mPas


Przeciągnij w bok, żeby zobaczyć całą tabelę

Po całkowitym związaniu żywica Grebopox® jest odporna na wodę, wodę morską i ścieki. Jest również odporna na działanie wielu roztworów ługowych, rozcieńczonych kwasów, roztworów soli, olejów mineralnych, smarów, paliw oraz wielu rozpuszczalników.