Konferencja naukowo-techniczna „Logistyka i technologie robót kolejowych”, Raszyn

W dniach 21-22 czerwca wzięliśmy udział w konferencji naukowo-technicznej „Logistyka i technologie robót kolejowych”, która odbyła się w Raszynie. Konferencja zorganizowana została przez Polska Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei we współpracy z Biurem Dróg Kolejowych oraz Spółkami zależnymi. Celem konferencji była prezentacja najnowszych rozwiązań i technik w zakresie logistyki i technologii robót kolejowych oraz wymiana doświadczeń i praktyk pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego na kolei: narodowego zarządcy infrastruktury, projektantów, generalnych wykonawców i podwykonawców prac torowych, producentów sprzętu i maszyn oraz organizatorów dostaw szyn, podkładów, tłucznia i rozjazdów.

Priorytetem spotkania była identyfikacja potrzeb rynku robót torowych poprzez dobór odpowiednich materiałów, kwalifikacji pracowników, dobór odpowiednich narzędzi i maszyn oraz ustalenie optymalnej kolejności realizacji poszczególnych operacji procesu technologicznego. Nałożono nacisk na propagowanie mechanizacji jako sposobu zwiększenia wydajności i skrócenia czasu wykonywania robót wpływających na obniżenie czasu zamknięcia torów oraz zastąpienie ciężkiej pracy fizycznej człowieka, pracą maszyn.

Produkty Stabiltrak 101 i 102 doskonale wpisują się w tę ideologię – naprawa lub konserwacja podsypki szynowej może przebiegać bez konieczności zatrzymywania ruchu taboru.

Pełny zakres tematyczny konferencji:
 • Technologie robót kolejowych
 • Specyfika remontów, modernizacji i napraw
 • Szczególne rygory technologiczne budowania toru w świetle Id114
 • Parametry techniczno-eksploatacyjne w poszczególnych fazach robót
 • Reprofilacja szyn i inne roboty wysokospecjalistyczne
 • Harmonogramowanie dostaw, robót i odbiorów (zarzadzanie zmianą)
 • Praktyki postępowania z szynami (huty, zgrzewalnie, składowanie oraz transport i rozładunek)
 • Rozwój narzędzi wspomagających (mała mechanizacja)
 • Maszyny torowe i dwudrogowe – cechy, dostępność i przeznaczenie oraz dopuszczenie
 • Serwisowanie maszyn i narzędzi w procesie budowy i utrzymania
 • Regeneracja

 

Dziękujemy za interesującą wymianę poglądów.