Aplikacji żywicy Stabiltrak 101 na terenie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie

W ostatnim tygodniu listopada 2017 r, w ramach pracy badawczej dotyczącej palności Stabiltrak 101, zaaplikowaliśmy ww. żywicę na tłuczeń kolejowy – na terenie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie. Test palności materiału Stabiltrak 101 przebiegł dwuetapowo. Najpierw zaaplikowaliśmy żywicę  na tłuczeń kolejowy, a następnie – przy czuwającej obok Straży Pożarnej – wykonaliśmy trzy próby podpalenia zestabilizowanego tłucznia. Wszystkie próby zakończyły się sukcesem. Żywica Stabiltrak 101 jest trudnopalna. 

W ramach prób wykorzystano:

  1. rozgrzany stalowy pręt
  2. równocześnie pięć rozgrzanych stalowych prętów
  3. rozlane paliwo(pierwszy Laboratorium – zakończony sukcesem ok. miesiąc temu)

Testy na świeżym powietrzu uprzedziły testy w laboratorium, które odbyły się – również z sukcesem – pod koniec października 2017 r. Poniżej znajduje się kilka zdjęć z przebiegu testów. Pełna fotorelacja znajduje się w galerii >>