OBIEKTY REFERENCYJNE

COVER TECHNOLOGIES SP. Z O.O., ulica Montażowa 16, 20-214 Lublin, w okresie od 02.2017 do 08.2018, była wykonawcą części prac zatytułowanych: “Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z liniami technologicznymi oraz urządzeniami do dostarczania i gromadzenia osadów, wraz z rozruchem, na obiekcie: Karlovka, Ukraina

OBIEKTY REFERENCYJNE

COVER TECHNOLOGIES SP. Z O.O., ulica Montażowa 16, 20-214 Lublin, w okresie od 02.2017 do 08.2018, była wykonawcą części prac zatytułowanych: “Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z liniami technologicznymi oraz urządzeniami do dostarczania i gromadzenia osadów, wraz z rozruchem, na obiekcie: Karlovka, Ukraina

OBIEKTY REFERENCYJNE

COVER TECHNOLOGIES SP. Z O.O., ulica Montażowa 16, 20-214 Lublin, w okresie od 02.2017 do 08.2018, była wykonawcą części prac zatytułowanych: “Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z liniami technologicznymi oraz urządzeniami do dostarczania i gromadzenia osadów, wraz z rozruchem, na obiekcie: Karlovka, Ukraina

Efekty zastosowania technologii

  • wzmocnienie miejsc pod rozjazdami i skrzyżowaniami torów,
  • zabezpieczenie przed podrywaniem pojedynczych kamieni podczas przejazdów z dużą prędkością,
  • zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych i awaryjnych przy torach szynowych i tunelach,
  • zabezpieczenie przed aktami wandalizmu,
  • eliminacja miejsc rozluźnienia w podsypce przy zachowaniu ciągłości w przejazdach pociągów,
  • łatwe czyszczenie przy peronach, przystankach i stacjach,
  • możliwość wykonywania prac remontowych przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości przejazdu na sąsiednim torze,
  • redukcja konieczności częstej konserwacji podsypki,
  • wydłużenie czasu eksploatacji linii kolejowej/ tramwajowej,
  • wysoki komfort podróżowania podczas szybkich prędkości.
http://www.stabiltrak.pl/wp-content/uploads/2017/06/home-train-232x270.jpg